Sử dụng ký tự, từ và bộ đếm trang trong Google Docs

Đếm các ký tự của một tài liệu rất hữu ích, đặc biệt là khi công việc đòi hỏi một lượng từ cụ thể. Giống như Microsoft Word, Google Docs mang đến một công cụ cho phép người dùng biết có bao nhiêu trang, từ và ký tự (có hoặc không có dấu cách) trong toàn bộ tài liệu hoặc trong các phần cụ thể, giúp dễ dàng xem xét và loại bỏ nhu cầu đếm sử dụng ứng dụng khác.

Google Docs tạo điều kiện tìm kiếm và trích dẫn phông chữ

Bạn không biết cách sử dụng tính năng này? Hướng dẫn này dạy cho bạn cách thực hiện thủ tục mà không phải tải xuống bất cứ thứ gì. Hướng dẫn đã được thực hiện bằng trình duyệt Google Chrome cho Windows 10.

Google Docs: Xem cách đếm ký tự, từ và trang

Bước 1. Trong Google Docs, mở tài liệu bạn muốn đếm. Nếu bạn muốn đếm các từ chỉ một phần cụ thể của văn bản, hãy chọn đoạn văn mong muốn bằng chuột;

Với một tài liệu mở, chọn đoạn bạn muốn đếm

Bước 2. Trên bàn phím, gõ Ctrl + Shift + C. Một cách khác là chọn tab "Công cụ" ở đầu màn hình, rồi bấm "Đếm từ";

của từ "

Bước 3. Một cửa sổ sẽ hiển thị có bao nhiêu trang, từ và ký tự có hoặc không có khoảng trắng được chứa trong đoạn văn đã chọn và trong toàn bộ tài liệu.

Cửa sổ hiển thị số lượng trang, từ và ký tự