Uncharted: The Lost Legacy làm thế nào để giải câu đố Tượng Ganesh

Uncharted: The Lost Legacy là phần mới nhất của nhượng quyền thương mại cho PS4. Chloe và Nadine đảm nhận nhân vật chính, nơi họ cần đoàn kết để tìm kiếm một cổ vật Ấn Độ bị mất trong khu vực. Và trong suốt các câu đố hành trình sẽ có mặt trên con đường của bạn, chẳng hạn như câu đố liên quan đến Tượng thần Ganesh. Nhưng hãy yên tâm, vì nó giúp bạn làm sáng tỏ nó:

Kiểm tra đánh giá đầy đủ về Uncharted: The Lost Legacy

Mặc dù câu đố có vẻ khó, nhưng chỉ cần một nhận thức tốt để giải quyết nó. Nó bao gồm việc định vị bức tượng theo cách tương đương với hình minh họa của nữ thần Ganesh trên bức tường nơi cô đang đầu hàng. Kiểm tra từng bước:

Uncharted: The Lost Legacy làm thế nào để giải câu đố Tượng Ganesh

Bước 1. Trước tiên, bạn phải giải câu đố cho thấy hình mà bạn sẽ để bức tượng ở cùng một vị trí.

Bước 2. Để làm điều này, bạn cần di chuyển các vòng tròn theo cách mà chúng tiết lộ bản vẽ. Mẹo là luôn luôn bắt đầu bên trong sau khi đi ra ngoài.

Uncharted: The Lost Legacy làm thế nào để giải câu đố Tượng Ganesh

Bước 3. Sau khi hình ảnh được tiết lộ, đã đến lúc đặt vị trí của bức tượng Ganesh theo cách tương tự như bản vẽ.

Uncharted: The Lost Legacy làm thế nào để giải câu đố Tượng Ganesh

Bước 4. Bạn cần di chuyển từng cánh tay sao cho chúng ở vị trí đầu hàng, như trong hình dưới đây:

Uncharted: The Lost Legacy làm thế nào để giải câu đố Tượng Ganesh

Bước 5. Sau khi để bức tượng ở đúng vị trí, xác nhận và chờ hoạt hình. Nếu không đúng như vậy, thật không may, cú đánh của chiếc rìu sẽ gây tử vong, nhưng chỉ cần làm lại câu đố.

Uncharted: The Lost Legacy làm thế nào để giải câu đố Tượng Ganesh

Uncharted 4 có đồ họa tốt nhất trong thế hệ? Xác nhận trên trang web!