Google Maps: Xem các tính năng của một cơ sở di động

Google Maps cho phép người dùng tìm thêm thông tin về một cơ sở xuất hiện trên bản đồ. Tính năng, có sẵn trên ứng dụng iPhone (iOS) và điện thoại di động chạy Android, lý tưởng cho khả năng truy cập, cung cấp sản phẩm, tiện nghi khách hàng và phương thức thanh toán được chấp nhận trong các quán bar, cửa hàng và nhà hàng.

Trong hướng dẫn sau, hãy tìm hiểu từng bước cách tìm thêm thông tin về cơ sở bằng Google Maps trên điện thoại thông minh của bạn.

Chức năng Google Maps ít được biết đến

Google Maps thay đổi trực quan; dịch vụ thắng các biểu tượng và hệ màu mới

Bước 1. Tìm kiếm một cơ sở trên Google Maps và chạm vào mô tả vị trí trên bản đồ. Sau đó trượt lên cửa sổ với các hướng.

Hành động để xem chi tiết về một vị trí trong ứng dụng Google Maps

Bước 2. Chạm vào mô tả vị trí để di chuyển đến trang tiếp theo. Vào thời điểm đó, hãy kiểm tra xem nơi đó có cung cấp khả năng tiếp cận, cung cấp, các tùy chọn thực phẩm (nhà hàng và quán bar), tiện nghi, loại môi trường và công chúng thường xuyên lui tới.

Cách để xem thêm thông tin về một vị trí trong ứng dụng Google Maps

Bước 3. Kiểm tra thông tin thanh toán để xem vị trí có chấp nhận thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ không.

Tùy chọn thanh toán ở vị trí được xem bởi ứng dụng Google Maps

Sử dụng gợi ý để biết thông tin chi tiết về quán bar, cửa hàng hoặc nhà hàng trước khi truy cập chúng bằng ứng dụng Google Maps.

Ứng dụng nào tốt nhất cạnh tranh với Waze và Google Maps? Bạn không thể trả lời chủ đề này