Cách ngăn Google Maps ghi lại vị trí di động của bạn

Ứng dụng Google Maps ghi lại từng bước của người dùng và tạo bản đồ với tất cả các địa điểm đã truy cập. Tính năng này hoạt động ở chế độ nền và theo Google, nhằm mục đích thu thập dữ liệu để cải thiện trải nghiệm sử dụng các sản phẩm của công ty. Tuy nhiên, chức năng này có thể được coi là xâm lấn bằng cách xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.

Nếu bạn không muốn Bản đồ ghi lại lịch sử vị trí của mình, hãy xem mẹo và tìm hiểu cách tắt nó. Từng bước là giống nhau trên cả điện thoại thông minh Android và trên iPhone (iOS).

Google Maps: Tìm hiểu cách lưu địa điểm nơi bạn đã đỗ xe

Đây là cách ngăn Google Maps ghi lại vị trí của bạn

Ứng dụng: Nhận các mẹo và tin tức công nghệ trên điện thoại của bạn

Bước 1. Mở Google Maps và chạm vào nút bánh sandwich, nằm ở góc trên bên trái của màn hình. Trong menu ứng dụng, chạm vào Cài đặt.

Truy cập cài đặt Google Maps

Bước 2. Bây giờ, hãy chuyển đến "Nội dung cá nhân" và chạm vào "Lịch sử vị trí được bật".

Mở cài đặt lịch sử vị trí trong Google Maps

Bước 3. Cuối cùng, vô hiệu hóa tùy chọn "Bật" ở đầu màn hình và chạm vào "Dừng lưu trữ vị trí" để xác nhận.

Tắt lịch sử vị trí trong Google Maps

Bằng cách đó, bạn sẽ có thể tắt lịch sử vị trí ứng dụng Google Maps để có thêm quyền riêng tư.

Ứng dụng nào tốt nhất cạnh tranh với Waze và Google Maps? Nhận xét về.