Cách lưu video để xem sau trên Globosat Play

Globosat Play là một ứng dụng cung cấp nội dung trực tiếp và theo yêu cầu cho các thuê bao kênh Globosat. Có sẵn cho iPhone (iOS) và Android, dịch vụ cho phép bạn lưu các chương trình TV, phim và chương trình để xem sau. Hàm, yêu cầu đăng nhập vào ứng dụng, tạo một danh sách nội dung có thể được truy cập sau đó trong một vài thao tác.

Tiếp theo, TechTudo hướng dẫn bạn từng bước cách lưu video để xem sau trên Globosat Play - đây là một lựa chọn tốt cho những người đã tìm thấy một chương trình thú vị nhưng không có thời gian để xem vào lúc này.

Hướng dẫn chỉ cho bạn cách lưu video để xem sau trên Globosat Play

Cách đăng ký và đăng nhập vào Globosat Play

Lưu nội dung để xem sau

Bước 1. Mở Globosat Play và nhấn vào biểu tượng ba thanh ở góc trên bên trái của màn hình. Sau đó chọn một trong các kênh để xem nội dung video.

Đường dẫn để truy cập nội dung từ một kênh trên Globosat Play

Bước 2. Truy cập chương trình, sê-ri hoặc phim và chạm vào biểu tượng đồng hồ bên cạnh hình thu nhỏ nội dung.

Tùy chọn lưu nội dung để xem sau trên Globosat Play

Tìm nội dung đã lưu

Bước 1. Nhấn vào biểu tượng ba thanh ở góc trên bên trái của màn hình. Sau đó chạm vào tên người dùng của bạn trong ứng dụng.

Đường dẫn để truy cập hồ sơ người dùng Globosat Play

Bước 2. Các video đã lưu được liệt kê trong phần Xem sau. Chỉ cần nhấn vào một hình thu nhỏ để bắt đầu phát lại.

Nội dung đã lưu để xem sau trên Globosat Play

Sử dụng gợi ý để tạo một danh sách với các chương trình thú vị và xem khi bạn có thể.

Làm cách nào để xem Globosat Play trên PS4? Nhận xét về.